piątek, 10 stycznia 2014

Przypomnij hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się!

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki to główny cel programu Innowacyjna Gospodarka. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty:

 • związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki, a także inwestycjami alternatywnymi
 • związane z wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
 • wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
 • zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
 • zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
 • tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,
 • wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce.

Beneficjenci Programu Innowacyjna Gospodarka:

 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • jednostki badawcze i naukowe,
 • instytucje administracji publicznej.

Odbiorcy uzyskają wsparcie w wysokości przekraczającej 9,71 miliarda euro na realizację różnego rodzaju projektów, które przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw.

Z kwoty tej 8,25 miliarda euro to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a pozostałe 1,46 miliarda euro pochodzi z budżetu krajowego.

Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Będzie to zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

W ramach Programu wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wsparcie przewidziane w ramach Programu udzielane będzie niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy.

W ramach Programu wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym.

Szczegółowe informacje

Kapitał ludzki Megrez Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Portal został stworzony w ramach projektu "Śląski Portal na Rzecz Innowacji" POKL 8.2.1