piątek, 10 stycznia 2014

Przypomnij hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się!

Finansowanie przedsiębiorstw

Unia Europejska przoduje w wielu dziedzinach technologii, lecz musi stawiać czoła coraz większym wyzwaniom, tak ze strony tradycyjnych konkurentów, jak i państw gwałtownie rozwijających swój potencjał w tym zakresie. Dzięki realizowanym wspólnym programom można osiągnąć wyniki, jakich poszczególne państwa nie są w stanie uzyskać działając na własną rękę.

Fundusze strukturalne o charakterze krajowym, regionalnym i bezpośrednio pozyskane z Unii Europejskiej są szansą dla polskiej gospodarki by rozwijać i wzmacniać sektor B+R oraz sferę współpracy jednostek badawczych z sektorem biznesu, a także innowacyjność przedsiębiorstw.

Programy operacyjne współfinansowane z funduszy strukturalnych, zawierające instrumenty wspierania innowacyjności przedsiębiorstw, transferu  wiedzy, komercjalizacji technologii to:

Kapitał ludzki Megrez Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Portal został stworzony w ramach projektu "Śląski Portal na Rzecz Innowacji" POKL 8.2.1