piątek, 10 stycznia 2014

Przypomnij hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się!

Branżowe punkty kontaktowe

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

ul. Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa

Tel.:(22) 828-74-86

www.kpk.gov.pl
kpk@kpk.gov.pl

REGIONALNE PUNKTY KONTAKTOWE

Politechnika Śląska, Biuro Obsługi Programów Europejskich

Koordynator

ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice

tel. +48-32-237-1998
fax.  +48-32-237-2450

http://www.rpk.polsl.pl
rpk@polsl.pl

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Partner

ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze

tel. +48-32-271-0041
fax.  +48-32-271-0809

http://fp6.ichpw.zabrze.pl/

Kapitał ludzki Megrez Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Portal został stworzony w ramach projektu "Śląski Portal na Rzecz Innowacji" POKL 8.2.1