piątek, 10 stycznia 2014

Przypomnij hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się!

Piknik wiedzy

CEL PIKNIKU WIEDZY

Podczas pikniku osoby z grupy docelowej będą miały możliwość zapoznać się z ofertą dotyczącą przedsiębiorczości akademickiej śląskich uczelni i instytucji z nimi kooperujących. Zaprezentowane zostaną rozwiązania i pomysły osób, które zdecydowały się założyć własną firmę w oparciu o wiedzę uzyskaną na uczelni. Pokazane zostaną również osiągnięcia uzyskane przy współpracy firm komercyjnych z JBR, które z powodzeniem zostały wdrożone na rynek komercyjny.

Piknik wiedzy będzie imprezą edukacyjną, która ma na celu popularyzację wiedzy naukowej, technicznej oraz interaktywnego sposobu jej przekazywania. Komercjalizacja wiedzy i technologii zostanie pokazana w sposób atrakcyjny i zrozumiały dzięki wykorzystaniu pokazów, eksponatów, wystąpień itp. Piknik będzie miał charakter imprezy otwartej dla wszystkich studentów/absolwentów/doktorantów/pracowników naukowych. Wnioskodawca dzięki posiadanym kontaktom z JBR, sieciami, przedstawicielami nauki i przemysłu zaangażuje w organizację imprezy te podmioty. Z uwagi na współpracę z mediami o charakterze PR zaproponowane zostanie objęcie patronatem medialnym imprez.

GRUPA DOCELOWA PIKNIKU WIEDZY

Studenci, absolwenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi śląskich uczelni.

DZIAŁO SIĘ!

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi oraz relacją z Pikniku wiedzy, który odbył się 17.01.2013r. w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym.

Więcej informacji na stronie www

spnt_piknik_program_b5_druk[4]

spnt_piknik_plakat_A2_druk[1]

spnt_v1

Galeria zdjęć

Zapraszamy do galerii zdjęć na naszym koncie na na Facebooku

Kapitał ludzki Megrez Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Portal został stworzony w ramach projektu "Śląski Portal na Rzecz Innowacji" POKL 8.2.1