piątek, 10 stycznia 2014

Przypomnij hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się!

Konkurs!

ZAKOŃCZONY NABÓR DO KONKURSU!

Informujemy, iż z dniem 17.09.2013r. zakończył się nabór do konkursu „Pomysł na biznes” w obu kategoriach. ogłoszenie i wręczenie nagród nastąpi na Gali, która odbędzie się 17.10.2013r. na organizowanym na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego Pikniku wiedzy.

NABÓR DO KONKURSU!

I KATEGORIA – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY!

II KATEGORIA – NABÓR TRWA!

Od 17.06.2013r. MEGREZ Sp. z o.o. prowadzi nabór uzupełniający wniosków do konkursu „Pomysł na biznes” w I Kategorii – pomysł na działalność gospodarczą dotyczącą wykorzystania wiedzy uzyskanej na uczelni (studenci/pracownicy naukowi/absolwenci)

MEGREZ Sp.  z o.o. wydłuża okres składania wniosków w kategorii II Konkursu „Pomysł na biznes”: osiągnięcia firm powstałych jako spin-off/spin-out, które funkcjonują na rynku maksymalnie 3 lata.

Nabór trwa w trybie ciągłym  do momentu zamknięcia konkursu przez Organizatora. Organizator 7 dni przed zamknięciem naboru zamieści stosowną informację na stronie internetowej projektu.

Zapraszamy do udziału w Konkursie i zapoznania się z dokumentacją Konkursową!

MEGREZ Sp. z o.o. publikuje zaktualizowaną wersję Regulaminu udziału w Konkursie „Pomysł na biznes”, zmiana dotyczy możliwości wydłużenia naboru i/lub przeprowadzenia  naboru uzupełniającego dla Uczestników.

Konkurs skierowany jest do studentów/absolwentów/doktorantów/pracowników naukowych wszystkich uczelni w województwie śląskim. Konkurs zostanie podzielony na dwie kategorie:

  1. pomysł na działalność gospodarczą dotyczącą wykorzystania wiedzy uzyskanej na uczelni (studenci/pracownicy naukowi/absolwenci) – ocena nastąpi na podstawie złożonego uproszczonego biznesplanu,
  2. osiągnięcia firm powstałych jako spin-off/spin-out, które funkcjonują na rynku maksymalnie 3 lata – ocena nastąpi na podstawie złożonego formularza.

NAGRODY (w każdej kategorii):

-I miejsce  10 000zł

-II miejsce   7 000zł

-III miejsce 4 000zł

Dokumentacja konkursowa

29.05.2013_Regulamin konkursu Pomysł na biznes –aktualizacja

Regulamin konkursu Pomysł na biznes

I KATEGORIA – pomysł na działalność gospodarczą dotyczącą wykorzystania wiedzy uzyskanej na uczelni

I Kategoria_Uproszczony Biznesplan_zał.1

Karta oceny formalnej_Uproszczony Biznesplan_zał.3a

Karta oceny merytorycznej_Uproszczony Biznesplan_zał.4a

I Kategoria_ Karta oceny Kapituły Konkursu_zał.5a

II KATEGORIA – dla młodych przedsiębiorców typu spin-off, spin-out

II Kategoria_Formularz zgłoszeniowy_zał.2

Karta oceny formalnej_Formularz zgłoszeniowy_zał.3b

Karta oceny merytorycznej_Formularz zgłoszeniowy_zał.4b

II Kategoria_ Karta oceny Kapituły Konkursu_zał.5b

Materiały promocyjne

Kapitał ludzki Megrez Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Portal został stworzony w ramach projektu "Śląski Portal na Rzecz Innowacji" POKL 8.2.1