piątek, 10 stycznia 2014

Przypomnij hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się!

Cel projektu

Celem  Projektu jest zmiana nastawień społecznych i pogłębienie kultury przedsiębiorczości w środowisku akademickim i naukowym  w woj. śląskim.

-  Zbudowanie wizerunku przedsiębiorczości akademickiej jako efektywnego sposobu wykorzystania potencjału i wiedzy zdobytej na uczelni w rozwoju zawodowym wśród studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych śląskich uczelni wyższych.

- Przełamanie stereotypów i mitów dotyczących przedsiębiorczości wśród odbiorców kampanii informacyjno-promocyjnej.

-  Stymulowanie powstawania pomysłów (w tym innowacyjnych, niestandardowych)  oraz inspirowanie do działania w zakresie prowadzenia własnej firmy.

-  Zachęcenie absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych śląskich uczelni wyższych do zakładania własnej firmy poprzez ukazanie korzyści wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej oraz szans płynących z otoczenia, jak również dostarczenie niezbędnej wiedzy.

-  Stymulowanie studentów, absolwentów doktorantów, pracowników naukowych (grupa docelowa) do wyboru tematów prac dyplomowych/naukowych będących odpowiedzią na potrzeby gospodarki.

Kapitał ludzki Megrez Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Portal został stworzony w ramach projektu "Śląski Portal na Rzecz Innowacji" POKL 8.2.1