piątek, 10 stycznia 2014

Przypomnij hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się!

Reportaże archiwalne

Zapraszamy do obejrzenia reportaży telewizyjnych o doświadczeniach współpracy sfery nauki i biznesu w województwie śląskim. Reportaże promowały projekt „Śląski Portal na Rzecz Innowacji” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Były one emitowane na antenie Telewizji Polskiej Katowice.

I seria Odcinki od 1-20

Odcinek 20  Specjalnością Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. z Gliwic są produkty wytwarzane głównie na potrzeby armii. Realizowane innowacyjne rozwiązania polegają zarówno na zastosowaniu nowych technologii, jak też nowych materiałów.

Odcinek 19 Goczałkowicki Zakład Uzdatniania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. stosuje innowacyjne technologie uzdatniania wody, która spełnia wszelkie normy krajowe i międzynarodowe.

Odcnek 18  Jarosław Lenartowski, prezes firmy „Hotblok” z Dąbrowy Górniczej przedstawia system HOTBLOK: innowacyjne rozwiązanie, które wyznaczyło nową jakość w budownictwie. Firma uzyskała tytuł Innowator Śląska 2008r w kategorii: mikroprzedsiębiorstwo.

Odcinek 17   Naukowcy z Katedry Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach prowadzą badania nad procesami, które pozwolą na wykorzystanie gazu ziemnego jako surowca do syntezy chemicznej.

Odcinek 16  Przedmiotem działania PEDMO S.A. jest produkcja i sprzedaż materiałów pomocniczych dla hutnictwa i przemysłu metalowego. O przewadze konkurencyjnej firmy decyduje współpraca z czołowymi instytutami badawczymi w Polsce oraz własne zaplecze laboratoryjne.

Odcinek 15     Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej zajmuje się nowocześnie rozumianą diagnostyką techniczną maszyn, zastosowaniami metod i technik sztucznej inteligencji oraz komputerowym wspomaganiem projektowania.

Odcinek 14

Odcinek 13     Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów Instytutu Metali Nieżelaznych specjalizuje się  w doświadczalnym projektowaniu nowych stopów miedzi, cynku i cyny. Cechują się większą odpornością na czynniki zewnętrzne a ich produkcja jest szybsza, tańsza i mniej energochłonna.

Odcinek 12     Gliwicka firma i3D specjalizuje się w opracowywaniu trójwymiarowych, interaktywnych wizualizacji. Są one przydatne architektom,projektantom,  pracownikom działów marketingu oraz branży medycznej.

Odcinek 11     W gliwickim Parku Naukowo-Technologicznym działają m. in. firma Profis@Work, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania na zlecenie oraz Centrum Szkoleń Inżynieryjnych EMT Systems organizujący szkolenia dla kadry inżynierskiej i projektantów.

Odcinek 10     Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla działa od 1955 roku w Zabrzu jako jednostka badawczo-rozwojowa specjalizuje się w opracowywaniu, zatwierdzaniu i wdrażaniu technologii termicznego przetwarzania węgla.

Odcinek 9       Specjalnością Laboratorium Materiałów Szybko Schładzanych są materiały magnetyczne szybko schnące. Innowacyjna jest zarówno sama technologia wykonania tych materiałów, ich skład, jak też zastosowanie.

Odcinek 8      Grupa FP-Instruments jest przykładem transferu myśli naukowej do przemysłu. Pięcioosobowy zespół doktorantów i pracowników naukowych Politechniki Śląskiej specjalizuje się w komercyjnym projektowaniu, produkcji i testowaniu specjalistycznych urządzeń elektronicznych.

Odcinek 7    Dr Katarzyna Leszczyńska-Sejda opisuje doświadczenia współpracy Instytutu Metali Nieżelaznych z firmą KGHM Ecoren SA. W 2002r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich Instytut otrzymał złoty medal w kategorii „Transfer badań naukowych do przemysłu”.

Odcinek 6     Instytut Metali Nieżelaznych z Gliwic oprócz działalności badawczej zajmuje się działalnością w obszarze unikalnych maszyn i urządzeń.

Odcinek 5     Instytut Techniki Aparatury Medycznej z Zabrza jest państwową jednostką badawczo-rozwojową zajmującą się prowadzeniem prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki medycznej.

Odcinek 4     Prezes Prof. Jan Kosmol opowiada o funkcjonowaniu „Technoparku” w Gliwicach jako miejsca transferu technologii oraz miejsca, w którym tworzone są innowacyjne firmy technologiczne…

Odcinek 3    Materiał prezentujący firmę J.T.C SA z Będzina, zajmującą się projektowaniem oraz budową komputerowych systemów automatyzacji i systemów zasilania elektrycznego.

Odcinek 2     Dyrektor generalny firmy EMTEL z Zabrza, producenta specjalistycznych urządzeń aparatury medycznej, opisuje tendencje na rynku oraz dotychczasowe doświadczenia we współpracy z JBR.

Odcinek 1    I Odcinek przedstawia informacje na temat Priorytetu VIII Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,  PO KL, w ramach którego finansowany jest projekt „Śląski Portal na Rzecz Innowacji”.

 II seria Odcinki od 1-23

Odcinek 11    Wyższa Szkoły Mechatroniki zajmuje się kształceniem w kierunku mechatroniki. Rektor uczelni wyjaśnia na czym polega interdyscyplinarność mechatroniki i jakie jest jej wykorzystanie w nowoczesnym przemyśle.

Odcinek 10    Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach-Szopienicach powstała na bazie kilku firm, obecnie uczelnia realizuje szereg projektów przemysłowych, ma miejsce transfer wiedzy i umiejętności z nauki do przemysłu.

Odcinek 9    Jedną z działalności przedsiębiorstwa jest rekultywacja biologiczna terenu, przedsiębiorstwo stosuje nowoczesne technologie zazielenienia terenów zdegradowanych – bezglebowe zazielenienie skarp i powierzchni zwałowiska. Innowacyjna metoda jest realizowana poprzez hydroodsiew…

Odcinek 8    Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA dostarcza wodę przemysłową, która wykorzystywana jest przez zakłady przemysłowe do celów technologicznych. Dostarczanie wody przemysłowej odbywa się przez trzy ujęcia: Łąka, Kłokocin oraz Godów. Każde z ujęć jest monitorowane poprzez sieć Internet…

Odcinek 7    Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA specjalizuje się w usługach świadczonych zakładom przemysłowym: górnictwu i energetyce. Podstawowym przedmiotem działalności jest oczyszczanie i odprowadzanie zasolonych wód górniczych za pomocą Systemu Olza

Odcinek 6    RAFAKO SA jako firma innowacyjna wdraża nowe technologie i produkty współpracując z uczelniami technicznymi: Politechniką Wrocławską, Śląską, Częstochowską. Efektywniejsza produkcja energii wymaga stosowania produktów: kotłów o znacznie wyższych parametrach tzw. nadkrytycznych parametrach pary….

Odcienk 5    Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji prowadzi projekt inicjowania działalności innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zadaniem jest inwestycja kapitałowo w 12 firm innowacyjnych pod względem technologicznym, usługowym, zarządzania innowacyjnego.

Odcinek 4    Regionalny Fundusz Ekorozwoju SA od ponad dziesięciu lat doradza i pracuje nad tym aby zarówno przedsiębiorcom jak i samorządom ułatwiać realizowanie inwestycji przy zachowaniu ich ekologicznego i innowacyjnego charakteru.

Odcinek 3    Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji powstał na skutek rekultywacji terenów poprzemysłowych, oferuje potencjał do uruchamiania nowych innowacyjnych firm. Firma współpracuje z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Politechniką Śląską z Gliwic oraz warszawskim Instytutem Lotnictwa.

Odcinek 2    CTL Maczki Bór Sp. z o.o. prowadzi działalność proekologiczną polegającą na rekultywacji terenów zdegradowanych. Współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi w obszarach innowacyjnych technologii oraz analizy i monitoringu działalności w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne.

Odcinek 1    Główny Instytut Górnictwa pozyskał środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na budowę Centrum Czystych Technologii Węglowych. Przemysł potrzebuje technologii, które pozwolą na użytkowanie węgla bez emisji zanieczyszczeń.

Kapitał ludzki Megrez Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Portal został stworzony w ramach projektu "Śląski Portal na Rzecz Innowacji" POKL 8.2.1